Mając na uwadze użyteczność historii idei dla większości grup tematycznych i poszczególnych dyscyplin nauki, Międzynarodowy Klub Historii Idei UJ we współpracy z Instytutem Filozofii w Padwie zaproponował wiosną 2011 swoim partnerom zagranicznym  utworzenie sieci badawczej w zakresie historii idei z siedzibą w Krakowie, promującej tego rodzaju sposób uprawiania nauki i jego metodologię.

Krakowsko-padowański apel spotkał się z dużym entuzjazmem i aprobatą. Swój akces zadeklarowały m.in. następujące ośrodki współzałożycielskie: Padwa, Sztokholm, Bochum, Duisburg-Essen, Lausanne, Halle i Petersburg. Wszyscy z partnerów określili zakres tematyczny współpracy, deklarując promocję badań naukowych na poziomie studiów doktoranckich, post-doc i rozpoznawalnych już na scenie naukowej badaczy o renomie międzynarodowej. Jednym z celów powstałej sieci jest rozszerzenie kooperacji z innymi ośrodkami.

Władze Dziekańskie, przychylne tego rodzaju inicjatywie, zaproponowały zmianę statusu MKHI UJ, działającego od 2009 r. na Wydziale Filozoficznym i powołanie do życia „Centrum badawczego", które nosi nazwę: „Centrum Badań nad Historią Idei UJ".