Ekipa

Kierownik

  • Riccardo Campa
  • Michel Henri Kowalewicz (2011-2016)

Współpracownicy

  • Marcin Całbecki
  • Marek Drwięga
  • Lucas B. Mazur
  • Konrad Szocik
  • Ewa Śnieżyńska-Stolot
  • Dawid Wieczorek
  • Monika Wrzoszczyk

Grafika

  • Krzysztof Krapa