Orbis Idearum - wykaz MNiSW

Informujemy, że zgodnie z najnowszym wykazem czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 31 lipca 2019 r., czasopismo Orbis Idearum. European Journal of the History of Ideas znajduje się w wykazie (poz. 28887). Liczba przypisanych punktów: 20.  

 

Orbis Idearum (Vol. 7, Issue 1) - Online

Zapraszamy do lektury ostatniego numeru Orbis Idearum - dostępnego online na stronie czasopisma.

W tym numerze specjalnym (red. F. Grigenti/R. Campa) można przeczytać teksty oscylujące wokół zagadnienia magii w historii idei autorstwa: S. Turco (Università degli Studi di Genova), A. Cesaro (Università della Campania "Luigi Vanvitelli" Dipartimento di Scienze politiche "Jean Monnet"), F. Grigenti (ETH Zurich), R. Paura (Università degli Studi di Perugia) i R. Campa (Uniwersytet Jagielloński). 

On February 14th, 2019, a conference on the theme “Magic in the History of Ideas” took place at the Department of Philosophy, Sociology, Education and Applied Psychology (FISPPA) of the University of Padua. The conference was attended by scholars from different universities, both Italian and foreign. Given the high quality of the presentations, the idea was born to publish the Conference Proceedings in the form of a special issue of Orbis Idearum. The concept of magic is most often considered a foil by scholars in the fields of philosophy and religious studies, or it is discussed as part of the investigation of “primitive” systems of belief and ritual. In this special issue, authors were invited to present Magic as a system of inquiry and explanation unto itself, connected to, but distinct from, both philosophy and religious studies. Historical analyses may help to understand systems of magic as both natural and rational outgrowths of a particular perspective on reality. The magical traditions of Paleolithic hunters and contemporary indigenous peoples, and those found within classical Greece and Rome, medieval Judaism, and the European Renaissance, can be investigated as important and more or less disciplined attempts to understand the structure of the cosmos and the place of humankind there-in. Far from representing irrational or superstitious systems of belief, key esoteric traditions have played a central role in the rise of the art in the Old Stone Age, and of philosophy and science in the ancient, and early modern periods.

 

Orbis Idearum (Vol. 7, Issue 1) - Call for Papers

Zachęcamy do składania propozycji tekstów do kolejnego numeru czasopisma Orbis Idearum. Tym razem zajmiemy się ideą magii. 

Szczegółowe informacje oraz instrukcje dostępne na stronie czasopisma

Termin składania tekstów to 31 maja 2019

 

Nowy numer czasopisma Orbis Idearum. European Journal of the History of Ideas

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru czasopisma Orbis Idearum. European Journal of the History of Ideas. W numerze znajdują się teksty autorstwa Roberto Manzocco, Mariolina Graziosi, Riccardo Campa, Emanuele Raganato i Dawida Wieczorka. 

Link do czasopisma: http://orbisidearum.net/ui/home.asp#issues (dostęp Open Access). 

 

Orbis Idearum - indeksowanie w ERiH

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo Orbis Idearum. European Journal of the History of Ideas pomyślnie przeszło procedurę weryfikacyjną do indeksowania w zasobach European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS).

Link do strony czasopisma: http://orbisidearum.net/ui/home.asp#

Obrona pracy doktorskiej

W dniu 21 września 2017 roku o godz. 12:00 w Instytucie Pedagogiki, ul. Batorego 12, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Dawida Wieczorka.

Temat pracy to Współczesny dyskurs o honorze z uwzględnieniem odmiany dewiacyjnej i konsekwencji dla pedagogiki resocjalizacyjnej"

Promotorzy:

dr hab. Michel Henri Kowalewicz, prof. UJ
dr hab. Riccardo Campa

Recenzenci:

prof. dr hab. Lech Witkowski
dr hab. Sławomir Sobczak, prof. UPH

 

Spotkanie Centrum Badań nad Historią Idei - In Memoriam Michel Kowalewicz

23 listopada 2017 roku w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyło się spotkanie upamiętniające założyciela i pierwszego Kierownika Centrum Badań nad Historią Idei, Prof. Michel Henri Kowalewicza. 

Podczas spotkania można było wysłuchać trzech wystąpień:

Eternal Youth. An Idea with a Long History - Prof. Riccardo Campa
There is No Such Thing as a "Good Death" - Dr Lucas Mazur
Michel Kowalewicz: sylwetka naukowa - Dr Dawid Wieczorek

Spotkanie odbyło się we współpracy z Kołem Naukowym Studentek i Studentów Socjologii UJ oraz Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej UJ.