Cele naukowe projektu

Naczelnym celem projektu jest przygotowanie nowych możliwości współpracy międzynarodowej, inter- i transdyscyplinarnej w ramach historii idei europejskiego środowiska akademickiego. Do tego mają zostać wypracowane solidne narzędzia metodologiczne. Równocześnie uwaga będzie skupiona na trzech istotnych momentach rozwoju myśli europejskiej, bagażu ideowym tak państw demokratycznych Unii Europejskiej, jak i demokracji poza starym kontynentem: spuściźnie starożytności, średniowiecza i szczególnie XVIII wieku, który w znamienny sposób determinuje myślenie czasów nam współczesnych. W momencie przejmowania przez Polskę Prezydencji Unii Europejskiej oczy Europy zwrócone były na Polskę, największą potęgę XVI wieku. Dzisiaj szczególnie odkrywany jest kraj, język i nie tylko jego historia, ale i jego znaczny wkład w dzieje humanistyki europejskiej. Uwypuklenie polskiej tradycji oglądu historii i polskiego wkładu w rozwój historii idei jest kluczowym celem niniejszego projektu.

Niniejszy projekt jest finansowany w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej.