Celem głównym Centrum Badań nad Historią Idei UJ jest realizowanie projektu „History of Ideas Research Network" (publikowanie w ramach drukowanej serii wydawniczej, publikacja tematycznego półrocznika internetowego, organizowanie corocznych konferencji i comiesięcznych spotkań, promocja historii idei i jej metodologii, koordynacja międzynarodowej sieci i międzynarodowych projektów na skalę ogólnoeuropejską i ogólnoświatową).

Zdaniem pomysłodawców jest to wyjątkowa szansa dla zwiększenia rozpoznawalności humanistyki polskiej i długiej tradycji polskiego uniwersytetu na scenie intelektualnej świata.