Narodowy Program Rozwoju Humanistyki


Narodowy Program Rozwoju Humanistyki został ustanowiony Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. Program ten wspiera rozwój polskich badań humanistycznych oraz działań upowszechniających ich wyniki na świecie, a także pomaga w zapewnieniu najlepszych warunków naukowego rozwoju młodych humanistów.

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/rozstrzygniecie-konkursu-w-ramach-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki/

Ustanowiony przez minister Barbarę Kudrycką 8 listopada 2010 r. Program ma za zadanie kierować dodatkowe środki finansowe na badania z zakresu humanistyki. Jego celem jest rozwijanie i kontynuowanie kierunków badawczych o istotnym znaczeniu dla kultury narodowej. Program obejmuje szereg działań podzielonych na trzy moduły -  moduł badawczy, moduł wspierający młodych humanistów oraz moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych na świecie. Wszystkie działania realizowane łącznie powinny umożliwić lepszą integrację polskiej humanistyki z humanistyką europejską, a w konsekwencji światową. Działania mają również zapewnić młodym naukowcom specjalizującym się w badaniach humanistycznych najlepsze możliwości rozwoju kariery naukowej we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz doprowadzić do upowszechnienia osiągnięć humanistyki polskiej na świecie.

Źródło:http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/inauguracyjne-posiedzenie-rady-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki/